Nõuded 10+1 treeningute läbiviimiseks
04.02.2021
Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020 korraldusest nr 282 (muudetud 30. jaanuar 2021 korraldusega nr 4) „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud“ on sporditreeningud siseruumides alates 03.02.2021 lubatud kui:


  •  Sisetingimustes on lubatud mittekontaktse või madala riskiga tegevus või treening üksnes juhul, kui selle läbiviimisel on tagatud, et osalejate arv rühmas ei ole rohkem kui 11 inimest (sealhulgas juhendaja). Teiste rühmadega tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud koos liikuvad või viibivad perekonnad või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada.

  • Võistkondlikud alad, kus esineb juhuslik kontakt, loetakse madala riskiga tegevuseks juhul, kui spordialaliit on koostanud riskide maandamise meetme ning need on kooskõlas Kultuuriministeeriumi juhiste ja kooskõlastatud Terviseametiga. Terviseameti kõrgemate ja madalamate riskidega tegevuste loetelu on leitav Terviseameti kodulehelt.

Tuleb arvestada, et COVID-19 on viirus, mis levib inimeselt inimesele piisknakkuse kaudu, peamiselt kontaktis nakkusohtliku inimesega, kellel on nakkusele iseloomulikud sümptomid.

Juhul kui mõnel treeningu(te)l osalenud sportlasel tekivad haigussümptomid, tuleb kuni antud sportlase negatiivse COVID-19 testi tulemuse selgumiseni kõik järgnevad treeningud tühistada.

Treeningule ei ole lubatud inimesi, kes olid viimase 10 päeva jooksul lähikontaktis COVID-19 haigega.

  • Treeningutele saabumisel ja treeningutelt lahkumisel tuleb võimalusel kasutada eraldi sissepääsu ning hajutada treeningutele saabuvaid sportlaseid nii, et võimalikult vähesed sportlased saabuvad ühel ajal; 
  • Treening-, riietus- ja pesuruumides peab olema tagatud ruumi kuni 25% täituvus! Ruumi täituvust arvestatakse spordiobjekti riietusruumide mahutavuse järgi, milleks on kappide või nagide arv (fikseeritud Eesti Spordiregistris). Juhul kui ühes hoones asub mitu sportimispaika, aga kasutatakse sama riietusruumi, tuleb tagada 25% erinevate sportimispaikade lõikes. 
  • Riietusruumi kasutamise korral jäähallis liigub treeningrühm kõige varem 5 minutit enne  jääaja algust jääväljaku pinkidele. Arvestades, et igale treeningtunnile jääl eelneb vähemalt 10-minutiline jääpuhastus, siis tagatakse sellega eelneva rühma kontaktivaba jäält lahkumine.
  • Lapsed, keda vanemad peavad enne jäätreeninguid riietama varustusse, on kohustatud riietuma enne jäähalli saabumist! Lapsevanematel on lubatud aidata lastel uiske siduda vahetult jää juures, kuid mitte riietusruumis. Jäähalli on lastel soovitatav tulla seotud uiskude ja uisukaitsmetega. Peamiselt kuuluvad siia alla kõik U6-U10 vanuseklassi lapsed.

Täismahus nõuetega palume tutvuda SIIN

Oluline on, et kõik peaksid etteantud korraldustest kinni ning hokitreeningud jätkuda saaksid! 

OTSID

KINGITUST

VÕI 

FÄNNIKAUPA ?

VAATA, MIDA PAKUME: 

E-POODI