Turvaline Sport

Eesti spordikorralduse nurgakiviks on kokkulepe, et igaühel peab olema võimalus osaleda inimõigusi austavas ning ausa spordi jt spordieetika põhimõtteid järgivas keskkonnas. On äärmiselt oluline, et iga spordiorganisatsioon tagaks sellise sportliku keskkonna, mida iseloomustavad lugupidamine, õiglus ja igasugune tahtliku vägivalla puudumine sportlaste suhtes.

Kodukord turvaline Eesti Hoki

Täiendav materjal on leitav siit:

Eesti keeles: https://eadse.ee/wp-content/uploads/2022/10/kaitumisjuhend_1.10.2022_-taiendatud.pdf

Vene keeles: https://eadse.ee/wp-content/uploads/2022/10/kaitumisjuhend_24.05.2021_RUS.pdfOTSID

KINGITUST

VÕI 

FÄNNIKAUPA ?

VAATA, MIDA PAKUME: 

E-POODI