Liitumistingimused

MTÜ Eesti Jäähokiliidu (edaspidi EJHL) liikmeks saavad astuda juriidilised isikud, kes esitavad enne liikmeks vastu võtmist kehtiva põhikirja, mis näeb ette alljärgnevad kohustused. Muuhulgas tuleneb alljärgnev EJHL liikmelisusest IIHF-is.

  1. kohustus alluda jäähoki võistluste korraldamisel ja läbiviimisel ja/või jäähoki võistlustel osalemisel Rahvusvahelise Jäähokiföderatsiooni (edaspidi IIHF) määrustele, reglementidele, koodeksitele, põhikirjadele ja juhinduda IIHF ametlikest võistlusmäärustest ja vastavatest IIHF otsustest. Kohustus alluda kõikides vaidlustes, mis puudutavad jäähoki võistlusi EJHL vahekohtule koos lõpliku apelleerimise õigusega Rahvusvahelisele Spordi Arbitraaži kohtule (CAS), asukohaga Lausanne, Šveitsis, mille otsus on lõplik.
  2. kohustus juhinduda IIHF Anti – dopingu ja Ausa mängu reglementidest ja reeglitest, eeskätt WADA koodeksist (WADA Code) ja IIHF Võistluste Manipuleerimise Reeglitest ( IIHF Competition Manipulation Rules) küsimustes, mis puudutavad vastavaid vaidlusi või juhtumeid. Koos avaldusega liikmeks astumiseks tuleb esitada kehtiv põhikirja redaktsioon.

Lisaks kehtestab kehtiv EJHL põhikiri järgneva:

EJHL liikmeteks võib astuda juriidiline isik kelle põhikirjas on peamise tegevusalana märgitud vähemalt üks tegevus järgnevatest ja järgnevalt nimetatud kohustused:

  • jäähoki klubi tegevuse korraldamine ja läbi klubilise tegevuse regulaarsete jäähoki koolituste läbiviimine;
  • jäähoki võistluste korraldamine;
  • jäähoki klubi tegevuse korraldamine ja läbi klubilise tegevuse regulaarselt jäähoki treeningute läbiviimine ja jäähoki võistlustel osalemine;
  • jäähoki kohtunike esindamine ja nende tegevuse korraldamine ja jäähoki kohtunike koolituste regulaarne korraldamine;

EJHL põhikiri näeb lisaks ette, et liikmeks saab astuda juriidiline isik, kes tasub enne liikmeks saamise avalduse esitamist sisseastumistasu, mille suuruse kehtestab juhatus. Juhatus kehtestas 17.05.2016.a. sisseastumistasu suuruseks kandidaatidele kes esitavad avalduse alates 18.05.2016 summa 500 eurot. 

EJHL sisseastumistasu tuleb tasuda enne avalduse esitamist EJHL pangakontole nr EE902200221002100130.  Ülekandele märkida: juriidilise isiku nimi ja sõna sisseastumistasu. 

Koos avaldusega EJHL liikmeks saamiseks palun esitada kehtiv põhikiri, mis vastab EJHL põhikirjas ettenähtud ülaltoodud tingimustele.

 

OTSID

KINGITUST

VÕI 

FÄNNIKAUPA ?

VAATA, MIDA PAKUME: 

E-POODI