Teenused

TOETUSKIRJADE VÄLJASTAMISE KORD

Taotlemaks EJHL poolset toetuskirja elamis-/tööloa saamisel, peab Klubi esitama EJHL-ile alljärgnevad dokumendid:

1.  Mängija/Treeneri avaldus toetuskirja saamiseks elamis-/tööloa taotlemisel ja kinnitus, et Mängija/Treener ei oma kohustusi ühegi jäähokiklubi ega jäähokiliidu ees (avaldus peab olema allkirjastatud, avaldus võib olla ka vene/inglise keeles). Kui esineb kohustusi, siis tuleb need avalduses ära märkida;

2. Mängija/Treeneri passikoopia;

3. Klubi toetuskiri Mängijale/Treenerile ja selgitus EJHL-le Mängija/Treeneri vajalikkusest Klubile;

4. Klubi ja Mängija/Treeneri vahelise lepingu koopia.

TOETUSKIRJADE MENETLEMISE JA VÄLJASTAMISE TASUD

Vastavalt Eesti Jäähokiliidu juhatuse otsusele 11.04.2017 on toetuskirjade menetlemise ja väljastamise tasud kindlaks määratud alljärgnevalt:

Menetlustasu EJHL-i liikmele – 50 eurot
Menetlustasu EJHL-i liikmeskonda mittekuuluvale klubile või organisatsioonile – 500 eurot

NB! Menetlustasu maksmine ei garanteeri positiivset otsust.