Konkursiteade: EJHL kuulutab välja avaliku konkursi jäähoki kohtunikele stipendiumide taotlemiseks ja määramiseks

Konkursiteade: EJHL kuulutab välja avaliku konkursi jäähoki kohtunikele stipendiumide taotlemiseks ja määramiseks

Konkursiteade 

Eesti Jäähokiliit (EJHL) kuulutab välja avaliku konkursi jäähoki kohtunikele stipendiumide taotlemiseks ja määramiseks.

Tingimused taotlejale:

  1. Jäähokialased teadmised ja oskused üleriigilisel tasemel
  2. Soov ennast arendada suunal, mis tõstab taset jäähokikohtunikuna
  3. Soov ja valmidus arendada jäähokialast tegevust

Stipendiumid määratakse sooviavalduste alusel EJHL juhatuse poolt.

Avaldus tuleb saata aadressil skaneeritult info@eestihoki.ee hiljemalt 22.12.2017 ning originaal toimetada EJHL aadressil Asula 4c, 11312 Tallinn.

Täpsem info:

Eesti Jäähokiliit
info@eestihoki.ee

+372 603 1532